E-learning

Vzdělávací centrum

E-learning

Přímo pro Vás jsme připravili e-learningovou podporu vyučovaných kurzů v prostřední vzdělávacího systému Moodle, který je široce využíván k výuce na vysokých i středních školách a ve firemních kurzech. Tento systém je uživatelsky přístupný a přehledný. Výukové prostředí budete mít k dispozici jak v průběhu kurzu, tak i po jeho ukončení a můžete ho využít z jakéhokoliv místa, které je připojeno k internetu.

E-learningová část kurzu je určena pro samostudium, opakování znalostí a praktické procvičování dovedností. Online kurz je sestaven z jednotlivých kapitol, na závěr každé kapitoly je zadáno ověřovací cvičení s tím, že hotové zpracované dokumenty účastník kurzu elektronicky odevzdá. Na závěr kurzu je připraven souhrn ověřovacích testů. Tyto testy máte možnost provádět online a vypracované přílohy (soubory) přikládáte do prostředí Moodle pro lektora podle jeho pokynů.

Ke každému kurzu je vytvořeno vlastní prostředí, které je účastníkovi kurzu zpřístupněno – každý účastník dostává přístupové jméno a přístupové heslo do navštěvovaného kur­zu.

Skip to content