Projekty

Již ukončeno

Doučování OSSU 2023

Výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na kalendářní rok 2023.
Již ukončeno

Doučování OSSU 2022

Výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na kalendářní rok 2022.
Již ukončeno

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Hlavním cílem společnosti v rámci tohoto projektu je vzdělávání zaměstnanců zaměřené na rozšíření a prohloubení kvalifikace, na zvýšení kompetencí, adaptability nových i stávajících zaměstnanců a zvýšení jejich specializace v oblasti specifických bezvýkopových prací a tím i konkurences­chopnosti společnosti a její expanse do zahraničí.
Již ukončeno

Multimédia ve škole

Projekt, jehož nositelem je Občanské sdružení soukromých učitelů, byl vytvořen za cílem umožnit pracovníkům škol a školských zařízení rozšířit si své znalosti a dovednosti při práci a využívání multimediálních prostředků ve výuce.
Skip to content