Home page
Deutsch English
Občanské sdružení soukromých učitelů Litoměřice
Kalendář
Naše prostory
Palackého 730/1, Litoměřice
Naše prostory
Velká Dominikánská 10/23, Litoměřice
Naše prostory
Velká Dominikánská 10/23, Litoměřice

Projekty / Multimédia ve škole

Projekt, jehož nositelem je Občanské sdružení soukromých učitelů, byl vytvořen za cílem umožnit pracovníkům škol a školských zařízení rozšířit si své znalosti a dovednosti při práci a využívání multimediálních prostředků ve výuce. V rámci projektu je umožněno získat takové vzdělávání, které dovolí po skončení získat certifikát ECDL (na vlastní náklady). Současně dojde ke zvýšení uživatelských kompetencí v práci s multimediálními prostředky a druhotně i ke zvýšení vlastního sebevědomí při práci s multimediálními prostředky, získání jistoty před žáky, kteří jsou mnohdy pokročilejšími uživateli ICT. V rámci projektu je poskytováno vzdělávání v 10 modulech. V 7 modulech pro ECDL a ve 3 nově vytvořených modulech:

  1. Modul: Metodika tvorby ICT prezentací v návaznosti na vzdělávání.
  2. Modul: Aktuální nabídka ICT, přehled novinek využitelných pro vzdělávání.
  3. Modul: Etika používání ICT ve vzdělávání.

Všechny moduly jsou k dispozici v e-learningové formě.

Po ukončení vzdělávacího programu, tj. absolvování všech 10 modulů, bude uspořádán pro účastníky vzdělávacích aktivit závěrečný prezentační workshop. V rámci workshopu vystoupí se svými prezentacemi všichni účastníci. Bude se jednat o samostatné vystoupení před ostatními účastníky a lektory a odbornou veřejností s připravenou prezentací za využití multimediálních zařízení. Každý by měl prokázat, jak si osvojil práci s technikou a vyzkoušet si své prezentační schopnosti. Z řad lektorů a odborné veřejnosti bude určena „porota“, která bude jednotlivá vystoupení posuzovat. Nejedná se o žádné oficiální vystoupení, jde především o motivační účast, kde by se měl každý účastník dozvědět, kde je dobrý, kde je možné své dovednosti ještě zlepšovat. Každému účastníkovi budou dána doporučení a zpětná vazba.

Pokud Vás projekt zaujal a máte zájem se zúčastnit vzdělávacích kurzů, vyplňte nám prosím kontaktní formulář, který stáhnete zde a pošlete ho na adresu ossu@skolaekonom.cz


© Občanské sdružení soukromých učitelů Litoměřice (OSSU)
Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 732 996 (sborovna školy), tel. a fax: 416 732 995 (ředitel a předseda OSSU), e-mail: ossu@skolaekonom.cz
Podací deník OSSU Přihlášení
Design by Bon Art Media
Tyto stránky jsou optimalizovány na rozlišení 1280×1024px nebo vyšší