Home page
Deutsch English
Občanské sdružení soukromých učitelů Litoměřice
Kalendář
Naše prostory
Palackého 730/1, Litoměřice
Naše prostory
Velká Dominikánská 10/23, Litoměřice
Naše prostory
Velká Dominikánská 10/23, Litoměřice

Projekty / Vzdělávání zaměstnanců společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

K tomuto projektu, jehož nositelem je společnost Vodohospodářské stavby Teplice, společnost s ručením omezeným, jsme byli na základě žádosti vyzvání nositelem, abychom se podíleli jako dodavatel vzdělávacích služeb.

Hlavním cílem společnosti v rámci tohoto projektu je vzdělávání zaměstnanců zaměřené na rozšíření a prohloubení kvalifikace, na zvýšení kompetencí, adaptability nových i stávajících zaměstnanců a zvýšení jejich specializace v oblasti specifických bezvýkopových prací a tím i konkurences­chopnosti společnosti a její expanse do zahraničí. Dále také vytvoření týmu vlastních školitelů a zpřístupnění dalšího vzdělávání zaměstnancům. V průběhu projektu dojde k realizaci vzdělávání zaměstnanců v rámci firemních i veřejných kurzů realizovaných za pomoci moderních výukových metod. Vzdělávání proběhne v oblasti odborných dovedností, měkkých dovedností a počítačových dovedností. Výstupem projektu budou vedle vzdělávacích programů také úspěšně proškolení zaměstnanci a vytvoření týmu vlastních školitelů, kteří budou nadále pracovat s materiály z realizovaných školení, za účelem dalšího individuálního vzdělávání zaměstnanců společnosti.

Společnost Občanské sdružení soukromých učitelů se v rámci tohoto projektu částečně podílí na vzdělávání zaměstnanců a to tím, že zajišťuje následující kurzy:

Výuka probíhá v osmi hodinových denních dotacích.

Přímo pro Vás jsme připravili e-lerningovou podporu kurzu v prostřední vzdělávacího systému Moodle, který je široce využíván k výuce na vysokých i středních školách a ve firemních kurzech. Tento systém je uživatelsky přístupný a přehledný. Výukové prostředí budete mít k dispozici jak v průběhu kurzu, tak i po jeho ukončení a můžete ho využít z jakéhokoliv místa, které je připojeno k internetu.

E-lerningová část kurzu je určena pro samostudium, opakování znalostí a praktické procvičování dovedností. Online kurz je sestaven z jednotlivých kapitol, na závěr každé kapitoly je zadáno ověřovací cvičení s ním, že hotové zpracované dokumenty účastník kurzu elektronicky odevzdá. Na závěr kurzu je připraven souhrn ověřovacích testů. Tyto testy máte možnost provádět online a vypracované přílohy (soubory) přikládáte do prostředí Moodle pro lektora podle jeho pokynů.


© Občanské sdružení soukromých učitelů Litoměřice (OSSU)
Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 732 996 (sborovna školy), tel. a fax: 416 732 995 (ředitel a předseda OSSU), e-mail: ossu@skolaekonom.cz
Podací deník OSSU Přihlášení
Design by Bon Art Media
Tyto stránky jsou optimalizovány na rozlišení 1280×1024px nebo vyšší